Snorri Islandshästförening var en lokal förrening för Islandshästar som var knuten till Svenska Islandshästförbundet. Idag finns dock inte Snorri Islandshästförening kvar i Lycksele i alla fall inte under namnet Snorri Islandshästförening. Det finns en förening för Islandshästar i Lycksele som heter Frosti Islandshästförening. Det går att gissa sig till att den nya föreningen är en ny version av Snorri Islandshästförening eftersom Snorri lades ner under 2015 och samma år bildades Frosti.

Snorri Islandshästförening ett slut

snorri islandshästföreningVarför föreningen lades ner finns det ingen information om men det går med säkerhet att säga att Snorri Islandshästförening inte längre existerar så är man intresserad av Islandshästar och bor i eller runt Lycksele så är det Frosti som är det nya alternativet En del av styrelsen är den samma men förändringar har skett och även ekonomiska förändringar har sett mellan Snorri och Frosti så det går att dra slutsatser om att Snorri lades ner på grund av ekonomi och menings skiljaktigheter mellan medlemmarna.

Islandshästen i centrum

Det viktigaste att ta till sig är att den nuvarande föreningen har Islandshästen och dess ägare i fokus. De vill ha en bra organisation där alla medlemmar är aktiva och har ett brinnande intresse för Islandshästar. Snorris hemsida är helt nerlagd så det går inte att hitta mycket information om dem men det ser ut som om de arrangerade en hel del tävlingar. Frostis hemsida är relativt tom men ändå lite information om föreningen och styrelsen. Där finns kontakt till alla styrelsemedlemmar och många av de aktiva medlemmarna. De säger att de är intresserade av att stärka islandshästen som ras tillsammans med intressenter och ägare. Samt att tävlingar och tävlande inte är ett tvång vilket visar på en ny inriktning för klubben och som kanske kan hjälpa dem att få fler medlemmar, då inte alla medlemmar är intresserade av tävling.

Snorri Islandshästförening är ett minne blott och om man bor i eller runt Lycksele och är intresserad av islandshästar så är det Frosti Islandshästförening som man ska söka sig till istället.