Lycksele i Lappland

Lycksele är en mindre ort som ligger i Västerbottens län som tillhör det svenska landskapet Lappland. Orten har 8 513 invånare.

Historia

lyckseleFram till och med i början av 1600-talet fanns det inga samhällen i de södra delarna av Lappland och all mark användes av samerna som betesmark för deras renar. Det fanns inga bofasta människor i området men i taket med att Sverige växte och man ville ha bättre kontroll på befolkningen så började man bygga kyrkor där det fanns naturliga handelsvägar. Vid Umeälen fanns ett område som ofta använder som handelsplats för samer och andra folkslag och här uppfördes en kyrka, ett torg och skatt började tas ut. Det var så Lycksele skapades och efterhand började folk bosätta sig i området och staden växte till den storlek den har idag.

Klimatet i Lycksele

Eftersom Lycksele ligger i södra Lappland så har de subarktisk klimat, de har långa kalla vintrar och korta somrar. Den högsta temperaturen som har uppmätts var cirka 33,5 grader Celsius I juli 2014. Det är inte vanligt med så varmt väder och den normala temperaturen under sommaren ligger mellan 23-25 grader. På vintern kan det bli 30 till 40 grader kallt och den lägsta temperaturen som har uppmätts gjorde 1956 och det var då minus 43 grader. Den stora variationen i temperaturen gör att Lycksele har svårt att få invånare att stanna i staden.

Turism

Man kan tänka sig att det är svårt att få turister till en liten, avlägsen stad som Lycksele men staden har rätt bra med turister. På vintern är staden full av snö och många kommer för skidåkning och vinteraktiviteter. Det går att se norrsken från staden. På sommaren har staden midnattsol och även det lockar turister. Staden grundades som en handelsplats mellan samer, svenskar och norrmän och än idag är samekonst och samehantverk vanligt i staden och marknader och handel med samer sker ofta och lockar turister.